streda 8. augusta 2012

Spitfire Mk.IXc, AZ Model 1/72, 2.časť


V druhej časti môjho pohľadu do krabičky Spitfire Mk.IXc od AZ sa zamerám na jeho porovnanie s ostatnými 1/72 stavebnicami verzie Mk.IX, ktoré podľa mňa stoja za pozornosť, alebo sú medzi modelármi obľúbené napríklad pre nízku cenu. Konkrétne som sa venoval kitom od firiem Hasegawa, Sword a Airifx.

Hneď na začiatku chcem upozorniť, že porovnanie som urobil s ohľadom na môj vlastný záujem vytvoriť si zbierku viacerých Spitov Mk.IX, ktoré sa budú odlišovať markingami, kamuflážami a jednotlivými rozdielami v detailoch, vyplívajúcimi z výrobnej série, typu krídel a výzbrojnej schémy, atď. Teda skôr ako na úplnú presnosť s výkresom som sa zameral na vzájomné tvarové rozdiely medzi porovnávanými kitmi. Nerád by som mal vedľa seba uložené vo vitríne hotové spity, ktoré by všetky boli "zaručene presné" Mk.IX, ale na pohľad rozdielne v základných tvaroch a rozmeroch.No snáď je to zrozumiteľné, čo je mojim cieľom :)

1.Porovnanie trupov


Začal som s porovnávaním dĺžok trupov modelov Hasegawa, AZ Model a Sword. Pokiaľ dĺžky trupov AZ a Hasegawa sú prakticky totožné. Trup Swordu je v porovnaní s nimi dlhší o necelý 1mm (vyšlo mi konkrétne 0,9mm).

Horší výsledok je pri porovnaní trupu AZ s trupom Airfix, tu mi vyšiel rozdiel v dĺžke vyše 2,5mm. Toto už by mohol byť aj naoko viditeľný rozdiel v dĺžkach trupov a vo vitríne by mohli vyzeráť vedľa seba zvláštne. 
V tomto bode chcem uviesť malú poznámku. Nejdem tu riešiť, že ktorá dĺžka je správna, alebo či pravda je niekde uprostred. Ono to bude záležať aj od výkresu, na ktorý to položím, resp. od niekde uvedenej dĺžky trupu skutočného stroja. Ale aj tu vidím problém. Kde je uvedená ta správna dĺžka stroja? Vo wiki? Vygooglená niekde na inej stránke? Uvedená v niektorej publikácií.?...A je to dĺžka so starým, resp. novším smerovým kormidlom? Tu sa cítim na veľmi veľmi tenkom ľade, preto som sa do týchto porovnávačiek ani nepustil...

Praktickejšie porovnanie trupov Spitov Mk.IX od rôznych výrobcov, ktoré som urobil vzájomným spojením polovičiek nasucho.

Sword a AZ Model majú prakticky tvarovo zhodný trup. Skoro po celej dĺžke sedia spolu tak, že by sa dali zlepiť a vytmeliť do jedného celku. Rozdiel 0,9mm je viditeľný vo oblastí smerového kormidla. Osobne však predpokladám, že tento rozdiel v dĺžke nebude vo výsledku tak viditeľný, keď sa postavia oba modely vedľa seba. Tvarová zhoda podstatnej častí trupov je pre mňa oveľa viac dôležitá ako milimetrový rozdiel v dĺžke:

Porovnanie polovičiek trupov AZ Model a Hasegawa. Tu sú rozdiely už viditeľnejšie. Nešlo by to ľahko zlepiť a vytmeliť do jedného celku. Napriek tomu vo výsledku by boli rozlíšiteľné len v detailoch. Do toho však nerátam rozdielný typ horného krytu motora, ktorý má Hasegawa kit a ktorý bol aj v reále existoval ako alternatíva ku  staršiemu a klasickému, ktorý má kit AZ:

Porovnanie polovičiek trupov AZ Model a Airfix. Rozmerová nezhoda je už zjavná a určite aj viditeľná v prípade hotových modelov. Tu je pre mňa jasný bod rozhodnutia, že ktorý kit bude vhodný pre moje stavby. Oba spolu to na základe mojich kritérií nemôžu byť.

Ešte jeden detail, je zaujímavé že smerové kormidlo Airfixu celkom pekne sadne spolu so SOP AZ Model. Ale ak je Airfix rozmerovo väčší, malo by sa to prejaviť aj na veľkosti smerového kormidla a nemalo by to tak pekne sedieť na AZ. Takže buď má:

 a) AZ predimenzovaný zadok, alebo
 b) Airifix menší zadok voči rozmeru svojho trupu.

Výber nechám na každého samostatne. Môj skromný názor, B) je správne (ono to aj troška vidieť na postavených Airfixoch ;) Podobný fakt je viditeľný aj na VOP.


2.Porovnanie krídel

Sústredil som sa hlavne na porovnanie hĺbky krídel, keďže už pri mojom pohľade do krabičky Spitfire Mk.IX od Airfix som práve v tomto rozmere našiel odlišnosti v porovnaní s otatnými kitmi.

Porovnanie hĺbky krídel AZ Model a Hasegawa. Rozmer je prakticky totožný. Čo sa týka dĺžky, tá je totožná

Porovnanie hĺbky krídel AZ Model a Sword. Aj v tomto prípade je rozmer hĺbky a dĺžky totožný: Poznámka: Dokonca by sa dali kombinovať horné spodné polovice krídel oboch výrobcov navzájom. Samozrejme je to nepraktické aj z dôvodu iného riešenia podvzkových šácht

Až do minuloročného vydania deviatok od Swordu som považoval za tvarovo najpresnejší plastový model Mk.IX od Hasegawy. Ale ten má jednu známu tvarovú odchýlku. Je to nedostatočne "oblúkovitá" nábežná hrana krídel. Toto je vidieť na následujúcej fotke, kde som kridlo Hasegawa porovnal priložením na krídlo od AZ. Rozdiel je dobre viditeľný:3. Paneláž a detaily


Z pohľadu znázornenia paneláže, ktorá je najbohatšia na spodku v oblasti centroplanu, sú na tom veľmi pekne AZ, Sword aj Hasegawa, Airfix za nimi výrazne zaostáva:

Ostrosť detailov a malých dielov je najlepšie posudzovať napríklad porovnaním detailov na kolesách a tiež porovnaním podvozkových nôh, kde navyše môže byť najlepšie viditeľné prípadné  vzájomné "presadenie" polovíc nôh.

Teda vzájomné porovnanie detailov na kolesách. Jednoznačne z môjho pohľadu vedie AZ, nasleduje Hasegawa a Sword, najslabší je Airfix:

Vzájomné porovnanie podvozkových nôh. Našťastie ani u jedného kitu nie je výrazné presadenie polovíc a zpohľadu ostrosti a detailnosti je poradie približne rovnaké ako pri kolesách. Teda AZ, Hasegawa, Sword. Airfix radšej ani nehodnotím, je to proste nepekné:

4. Celkový dojem zo spita deviatky

Celkový dojem je zrejme najdôležitajšia vec pre väčšinu modelárov. Po postavení kitu zvykneme zabudnúť na trable so stavbou a vylepšovaním detailov a ostane nám len pohľad na model a často aj radosť z neho... Osobne som modelársky vyrastal koncom 80's a začiatkom 90's hlavne stavbou spitov od KP (niečo medzi 20-30ks). Žiaľ, nezachoval sa mi ani jeden...Okrem toho mám za sebou stavbu jednej Hasegawy (rok 2002) a troch Swordov.(rok 2012). Zo Spita od Hasegawy mám celkovo dobrý dojem. Ale postavený Sword je zatiaľ to úplne najlepšie čo som videl pohromade v mierke 1/72 pod názvom Spitfire Mk.IX, môj názor, môj pohľad :) Novinku od AZ som ešte nevidel dokončenú, tak sa môžem len domnievať, napr. na základe zloženia draku nasucho, že to bude tiež pekný pohľad, vrátane skupinovky so Swordami.

Takže zatiaľ  len pohľad na AZ model poskladaný nasucho...

...a porovnanie s už dokončeným kitom od Swordu

Podľa mňa na pohľad oba kity verne znázorňujú typické tvary spitov mk.IX:

Ďalej nekomentujem, pár fotiek dá viac informácií ako kopa textu, každý si v nich nájde to svoje, čo chce... :)

Chcem aj v tejto časti porovnavačky znova upozorniť, že som sa nezaoberal porovnávaním rozmerov týchto kitov s výkresami. Tie môžu mať tiež problémy s presnosťou a dokonca sa aj navzájom odlišujú aj keď sú akože aj v jednej mierke. Na jednom môže lepšie sedieť z môjho pohľadu trocha prekŕmený Spit od Airfixu, na druhom bude lepšie sedieť napríklad AZ. Pre mňa je dôležitejší skôr vzájomný súlad modelov rôznych výrobcov, keď budú stáť vedľa seba hotové. Samozrejme, čím menšie tvarové a rozmerové rozdiely, tým lepšie...

5.Záver


Aký je môj osobný pohľad na tieto kity?

AZ Model: Z môjho pohľadu najviac detailov, ktoré sú spracované dostatočne ostro. Množstvo alternatívnych dielov, čo som spomenul v prvom príspevku o tomto kite. Tento kit som nestaval, teda neviem posúdiť jeho zostaviteľnosť, ale po zvládnutí Swordu, nepredpokladám problémy. Spolu so Swordom vytvárajú zaujímavú dvojičku pre stavbu množstva verzií Mk.IX. Najviac vyvážený kit z pohľadu kvality, ceny a variability. Celkovo som môj názor na tento kit zhrnul na záver prvého príspevku 

Sword: Najväčší tvarový súlad s novinkou od AZ. Rozdiel cca 1mm v dĺžke trupu v porovnaní s AZ nebude natoľko viditeľný. Dostatočná kvalita detailov, ktorým navyše pomôže leptaná sada od Brengun. Tieto kity som už staval, teda zostaviteľnosť je horšia ako napr. u Hasegawa kitu, ale pri troche pozornosti je zvládnuteľná. Po postavení mám z jeho tvarov vynikajúci dojem.

Hasegawa: Z môjho pohľadu viditeľná menšia "oblukovitosť" nábežných hrán v porovnaní so Swordom a AZ. Rozmerovo je totožný s AZ. Ľahká zostaviteľnosť, kvalita detailov uspokojivá. V dnešnej dobe po uvedení AZ a Swordov a aj vďaka svojej cene sa dostáva trocha na vedľajšiu koľaj. Priaznivci kvality si zrejme vyberú AZ resp. Sword, cenovo citliví modelári určite Airifx. Sword a AZ sú však len shortruny, teda s Hasegawou sa ešte môžeme v budúcnosti stretávať ako so zaujímavou alternatívou, aj keď trocha ako krok späť... 

Airfix: V porovnaní s horeuvedenými kitmi má väčšie rozmery, podľa mňa problém s veľkosťou chvostových ploch vzhľadom na dĺžku trupu a rozpätiu a hĺbky krídel. Nedostatočné znázornenie detailov, ktoré sú nehodné novinky z roku 2010. Jedinou výhodou tohoto kitu je stavebná nenáročnost a bezkonkurenčne nízka cena. Samozrejme sa dá tento kit vytunovať množstvom aftermarket doplnkov, ale potom cena ide výrazne nad cenu kitu AZ. Osobne sa o tento kit neobávam, určite je a bude dlhodobo najpredávanejšou stavebnicou Mk.IX, či už ako hračka, učebnica pre začiatocníkov, alebo vážny základ pre cenovo citlivých modelárov.

Ak zoberiem do úvahy akýsi prienik tvarovej presnosti, detailnosti a zostaviteľnosti, tak u mňa vyšiel následujúci rebríček:

1.AZ Model
2.Sword
3.Hasegawa
4.Airfix


Ak zoberiem do úvahy cenové hľadisko, tak jednoznačne vedie kit od Airfixu a na dne je kit od Hasegawy. Osobne takýto pohľad nepreferujem. Skutočný voľný čas, ktorý môžem venovať stavbe kitov je vzácnejší ako peniaze, preto sa snažím pred stavbou vybrať ten najlepší materiál, ktorý je dostupný na trhu. Ale samozrejme to všetko závisí od osobných priorít, dostupného času a financií každého modelára.

1.Airfix (4,2EUR)
2.AZ Model (13,6EUR, alebo 3x Airfix)
3.Sword (15,6EUR, alebo skoro 4x Airfix :)
4.Hasegawa (cca 18-20EUR, alebo 4 až 5x Airfix)

Takže môj výber pre moje vitríny vyšiel následovne: Budem lepiť AZ a Swordy. Hasegawy si zatiaľ nechám v kitníku (možno na dobu keď sa minú AZ a Swordy :). Airfix išiel u mňa už dávno bokom. 

Osobne sa teším z toho,  čo dokázali dvaja českí výrobcovia behom necelého roka pripraviť. Nezľakli sa náročnej témy a  správne vycítili, že nie všetkých modelárov dlho očakávaná novinka od Airfixu naozaj uspokojila. 

5 komentárov:

 1. Paradny clanok...takze volba je jasna..joypack od AZetu... :)

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Parádní srovnávačka, už nějaký čas plánuju srovnat Hurricany, bohužel ale se k tomu nemůžu dokopat. Mám krabičky od Revellu Mk. IIb, IIC, sea hurry IIC a stařičkou Mk. I někdy ze 70. let, Hasegawu Mk. I (Late version, BoB a finskou verzi), Academy Mk. IIC, AZ model Mk. I early, Směr Mk. IIC a Airfix Mk. I.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Interesente artículo. Tendré que conseguir un Spitfire de A.Z. models.
  Un saludo cordial desde España , Carlos

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Pro kompletnost chybí např. IX od CMR, která je podle mne to nej! Jinak super článek. Zdraví Honza

  OdpovedaťOdstrániť
 5. AZ jsem právě dostavěl...

  jako, je to hezký model, ale DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJI se snažit dopasovat koncové oblouky... to je naprostá katastrofa, která bohužel v žádné nestavěcí recenzi není k přečtení, a přiznávám, že sám jsem si toho nevšiml, dokud jsem do toho plastu neřízl...
  Jinak jen pár drobností... dopasování prachového filtru na sání motoru, úprava dílů těles chladičů (jsou malé, je vidět skrz), a pozor při lepení podvozkových šachet do křídla, mohou zničit geometrii podvozku...

  ale pokud nepočítám CMR (rezinu se lidé bůhví proč bojí), je to asi opravdu nejlepší volba!

  OdpovedaťOdstrániť